شهرک شهید باقری برج های سما (فروش)

1399/07/10 @Html.GetTextMultiLan(1239) 12:00:00

T 2/889/000/000

شهرک شهید باقری برج های سما (فروش)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 متر فروش در برج

 

103 متر | 2 خواب | طبقه7

 

کلیک کنید

قیمت: 2/889/000/000 تومان

 

 

 

برای اطلاعات روی تصویر کلیک کنید

:
0%